Pizza-pepperoni

Pizza-pepperoni

4.50€€

sauce tomate,mozzarella, oignons frais, poivrons frais, pepperoni, oeuf, olives, origan